به بهانه نزدیک شدن زمان تسلیم اظهار نامه مالیاتی وکلا - زهره عقیلی آل هاشم وکیل دادگستری

به بهانه نزدیک شدن زمان تسلیم اظهار نامه مالیاتی وکلا

زهره عقیلی آل هاشم عضو کمیسیون مالیاتی کانون  وکلای البرز

 ​