مطالعه تطبیقی نظریه "دعوت به ایجاب" در مناقصه - دکتر حمید باقرزاده وکیل دادگستری

http://alborzbar.com/StreamData/Attorney/139502251535122aff3.JPGمطالعه تطبیقی نظریه "دعوت به ایجاب" در مناقصه

  A comparative study of the “invitation to offer” theory in tendering

دکتر حمید باقرزاده وکیل دادگستری

برای دریافت مقاله روی تصویر زیر کلیک فرمایید

 http://www.filmfestankara.org.tr/docs/adobe-acrobat-pdf-file-512.png