جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

(اطلاعات این صفحه در حال تکمیل است....)

 

شعبه اول

محمدرضا اویسی ریاست شعبه شعبه اول

قدرت اله نوفلاح دادرس شعبه اول

محسن اسعدی دادرس شعبه اول

 

آرش ذوالفقار  ریاست شعبه شعبه دوم

 علی خزایی دادرس شعبه دوم

جلال احمدی دادرس  شعبه دوم


 

اسماعیل حضرتی ریاست شعبه شعبه سوم

ایرج قره حسنلو دادرس شعبه سوم

سحر وثوق دادرس شعبه سوم

 

اسماعیل نظم ده ریاست شعبه شعبه چهارم 

سعید رستمی دادرس شعبه چهارم 

مجید قاسمی دادرس شعبه چهارم 

 

 حمید رضا میرزایی ریاست شعبه شعبه پنجم 

 احمد داربی دادرس شعبه پنجم 

فرشته رحیمی دادرس شعبه پنجم