کمیسیون ماده 55

جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

 

 

وکیل محمد اشرفی ؛ مسئول کمیسیون  

 

 

وکیل فاطمه صدق آمیز ؛ معاون کمیسیون  

 

وکیل حسن ایمانی ؛ عضو کمیسیون  

 

 وکیل محسن خلج  ؛ عضو کمیسیون 

 

وکیل احسان شکوه ؛ عضو کمیسیون  

 

وکیل آنیتا علی محمدی ؛ عضو کمیسیون 

 

 

وکیل سهیلا باباحیدری ؛ عضو کمیسیون  

 

وکیل مهزاده حیدری ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل جمشید سپه وند ؛ عضو کمیسیون  

 

وکیل اردشیر امجدی ؛ همیار کمیسیون