کمیسیون مالیاتی

 

جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

 

 

وکیل محمد بیداراصل ، مسئول کمیسیون

 

وکیل صادق کریمی آقکند ، معاون کمیسیون

 

وکیل محمد نریمانی ، عضو کمیسیون

 

وکیل محمدرضا کریمی ، عضو کمیسیون

 

وکیل سحر غلامی ، عضو کمیسیون