کمیسیون نظارت و بازرسی

 

 

جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

 

 

وکیل احسان معراج ؛ مسئول کمیسیون

 

وکیل نیما جهانشیری ؛ معاون کمیسیون

 

وکیل سیده فاطمه حسینی ؛ معاون کمیسیون

 

وکیل محمد جمور ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل سمانه راه بین ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل جلال ترکاشوند ؛ عضو کمیسیون   

 

 وکیل کمال خلیفه بناروانی ؛ عضو کمیسیون

 

 وکیل سرور کرماجانی ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل حامد الاجگردی ؛ عضو کمیسیون

 

 وکیل مصطفی دهقان باغی ؛ عضو کمیسیون

 

  

 وکیل وحید تیموری ؛ عضو کمیسیون 

 

 وکیل  علیرضا ولی بیگی ؛ عضو کمیسیون

 

 وکیل  حمیدرضا دهقانی ؛ عضو کمیسیون

 

 وکیل  مصطفی مرادخانی ؛ عضو کمیسیون  

 

 وکیل  ریحان صادقی ؛ عضو کمیسیون

 

 وکیل  آرزو حبیبی ؛ عضو کمیسیون

 

وکیل  سحر ایرانپور ؛ عضو کمیسیون

 


احسان شیرازی، همیار