کمیسیون حقوق شهروندی

 

جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

(اطلاعات این صفحه در حال تکمیل است....)

 

 

وکیل مظاهر کمالی راد مسئول کمیسیون

وکیل  مهدی کریمی

وکیل مهیار مهدی زاده

وکیل محمد بیداراصل

وکیل  ابوالفضل محمدی

وکیل  مریم درویشی زاهد

وکیل  مرضیه فتحی

وکیل  مهسا قنبری

وکیل  سعید رستم پوراصل

وکیل  علی رمضانلو

وکیل  سولماز احمدی

وکیل  اعظم مقامی