مرکز داوری

جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

 

 

وکیل دکتر حسین تفویضی ؛ رئیس هیأت امنا

 

وکیل جواد عروجی ؛ دبیرکل مرکز داوری

 

وکیل دکتر آیت اله پرویزی فرد ؛ عضو هیأت امنا 

 

وکیل دکتر حمید بذرپاچ ؛ عضو هیأت امنا

 

وکیل راضیه دارابی ؛ عضو هیأت امنا