اداره معاضدت

 

 

جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید

 

وکیل سعید اکبرزاده ؛ رئیس اداره معاضدت 

 

وکیل علی رفیعی  ، معاون

 

وکیل محمد فیض ، معاون

وکیل رباب موحد

 

وکیل محمدقربان حاجی اسفندیاری

 

وکیل جعفر دوستانی

 

وکیل مریم خزایی

 

وکیل فرانک فرنیا

 

وکیل رضا ولی پور

 

وکیل نشاط حبیبی

 

وکیل مژگان سام خانیان

 

وکیل سعید معلمی شربیانی

 

وکیل سمیرا بنیادی

 

وکیل محمد هاشمی

 

وکیل سعید زارع حسین آبادی

 

 

 

وکیل طیبه خزایی

 

وکیل رحمن میر شفیعی