جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید

 

 

شعبه اول :

 

وکیل محمدرضا اویسی، رئیس شعبه اول

 

وکیل قدرت اله نوفلاح، دادرس انتظامی

 

وکیل محسن اسعدی، دادرس انتظامی

 

شعبه دوم :

 

وکیل آرش ذوالفقار ، رئیس شعبه دوم

 

وکیل سید جلال احمدی، دادرس انتظامی

وکیل علی خزایی، دادرس انتظامی

 

شعبه سوم :

 

وکیل اسماعیل حضرتی ، رئیس شعبه سوم

 

وکیل سحر وثوق، دادرس انتظامی

 

وکیل ایرج قره حسنلو ، دادرس انتظامی

 

شعبه چهارم :

 

وکیل اسماعیل نظم ده، رئیس شعبه چهارم

 

وکیل سعید رستمی، دادرس انتظامی

 

وکیل مجید قاسمی، دادرس انتظامی

 

 

شعبه پنجم :

 

وکیل حمیدرضا میرزایی ، رئیس شعبه پنجم

 

وکیل فرشته رحیمی، دادرس انتظامی

 

وکیل احمد دارابی، دادرس انتظامی

 

 

 

 


اعضای علی البدل دادگاه:

 

وکیل جمشید سپه وند

 

وکیل حجت اله دشت بین

 

وکیل جعفر ملک پور

 

وکیل سید نجات موسوی لاسمی

 

وکیل زلیخا فولادی

 

وکیل علی اکبری

 

وکیل حمید فضل‌اله خانی

 

وکیل فریدون اسدزاده

 

وکیل بهروز ستوده مهر