اطلاعیه تمدید پروانه کارآموزی

مدارک لازم جھت تمدید پروانه کارآموزی:

 

1 -پرداخت حق عضویت بھ مبلغ 1/200/000 ریال و 250/000 ریال به حساب شماره 0218984467003 بانک ملی به نام کانون وکلای دادگستری  البرز یا پرداخت از طریق کارت خوان در کانون

 

2 -پرداخت مبلغ 300/000 ریال ( برای کسانی که فاقد شماره پروانه 16 رقمی ھستند)

 

3 -دریافت مفاصاحساب مالیاتی سال 94 و 95 برای کارآموزانی که پروانه خود را سال 94 و 95 اخذ کرده اند الزامی می باشد. (جھت دریافت معرفی نامه ابتدا از کانون معرفی نامه تھیه فرمایید)

 

4 -مراجعه به نماینده صندوق حمایت جھت دریافت فیش ھا و مفاصاحساب

 

5 -تکمیل فرم جدید

 

6 -اصل پروانه کارآموزی

 

کارآموزان محترم از مورخ 97/07/16 لغایت 97/07/30 جھت تمدید پروانه کارآموزی به کانون مراجعه نمایند.

  • يکشنبه ١٥ مهر ١٣٩٧-١٦:٠٩
  • 417