برگزاری کارگاه تخصصی حقوق پزشکی

کارگاه تخصصی حقوق پزشکی کاربردی با مشارکت مرکز اروپایی حقوق سلامت فرانسه با اعطای گواهی معتبر

زمان و محل برگزاری: ساعت
۸ صبح پنجشنبه۴ مرداد، کانون وکلای البرز
شماره ثبت نام:
۰۹۱۲۲۸۳۸۲۶۸
(ظرفیت محدود)

  • دوشنبه ١٨ تير ١٣٩٧-١٨:١٠
  • 322