کمیسیون رفاه


جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

 

 

وکیل سعید بیگدلی،مسئول کمیسیون

 

وکیل حسین وزینی پیروز  ،معاون کمیسیون

 

وکیل الهه واحديان  - عضو کمیسیون