کمیسیون کارآموزی

جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

 

آرزو  فرهی،مسئول کمیسیون  

وکیل فاطمه رضایی،معاون کمیسیون

 

وکیل سیدعلی اکبر حسینی،معاون کمیسیون

 

اعضای کمیسیون


وکیل  احمد کاریزی

وکیل آرزو حبیبی

وکیل سعیده دبیری

وکیل فرزانه حاجی خسروی

وکیل مهناز کمالی

وکیل مهری شمایلی

وکیل حمیدرضا نوزعیم

وکیل  آرزو نیکبخت

وکیل ندا خوانین زاده

وکیل نسرین آریانفر

وکیل مانا زکیخانی

وکیل امیر رهرو سراوانی

وکیل علی احمدنژاد