کمیسیون تحقیق و بررسی


 

جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

 

وکیل داود پرسته ، مسئول کمیسیون

 

وکیل علی مهین خیل  ، معاون کمیسیون

 

اعضای کمیسیون


وکیل مرتضی میرزاخانی

وکیل محمدرضا متین فر

وکیل علیرضا رضایی ناصر