کمیسیون ورزش


جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

 

وکیل محمود آغاجری،مسئول کمیسیون  

 

وکیل سارا غلامی ،معاون کمیسیون

 

وکیل محمدرضا طهماسبی، معاون کمیسیون 

 

 

اعضای کمیسیون 


وکیل قاسم طهماسبی

وکیل محمدعلی نیکخوی متین

وکیل سعید عطایی

 وکیل مهدی کهن ترابی      

 وکیل فاطمه نظری

وکیل فاطمه امین خاکی

وکیل امیر صباغی

وکیل حسین حمزه پور

وکیل سیما شلیله

وکیل پژمان علیخان بیگلو

وکیل علیرضا محمدی

وکیل مسلم رضایی

وکیل سهیلا شاه نظری

وکیل جواد رسول زاده

وکیل رضا مفتاحی