کمیسیون تسخیری

 

جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

 

 

وکیل نظام جعفری ، مسئول کمیسیون        

 

 

وکیل احسان معراج ، معاون کمیسیون       

 

 

اعضای کمیسیون


وکیل جلال ترکاشوند

وکیل شیما قدیمی سیه رود

وکیل سیما مقیمی

وکیل زهرا مدیر روستا

وکیل فاطمه مدیرروستا

وکیل مونا محمدی

وکیل مریم مهین رنجبر

وکیل رسول صابری

وکیل مهزاده حیدری