شورای مشورتی

جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

 

 

 

وکیل دکتر هما داودی گرمارودی ؛ مسئول

 

وکیل عباس زکیخانی

وکیل مسلم عبدالهی

وکیل منصور کرمی

وکیل محمدجواد سالمی پاریزی

وکیل علیرضا  پاک نژاد

وکیل جعفر رضازاده

وکیل  سعید رستمی

وکیل دکتر سیدپدرام خندانی

وکیل مرتضی برزگر

وکیل رضا کوهدار

وکیل نوید سراج

وکیل حسین حجتی

وکیل سعید اکبرزاده

وکیل مجتبی باری

وکیل وحید نصیری اوانکی

وکیل دکتر رضا وطن خواه

وکیل آیت اله پرویزی فرد

وکیل حسین تفویضی

وکیل حمیدرضا داداش پور دواچی

وکیل علی اسداله پور کریمی

وکیل قدرت اله فرحبخش

وکیل آرش ذوالفقار

وکیل قدرت اله نوفلاح

وکیل محمدرضا اویسی

وکیل مهدی بزرگی

وکیل شکراله صفی خانی

وکیل حسین احمدی بیداخویدی

وکیل راضیه دارابی