کمیسیون صلح و سازش


جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

 

وکیل مسلم عبداللهی دبیر کمیسیون

 

اعضای کمیسیون:


وکیل محمد رضازاده سیاهکلرودی

وکیل محمدجواد سالمی پاریزی 

وکیل اسماعیل صدری

وکیل  حسین افشار 

وکیل  مجید سرکویه