اداره معاضدت

 

 

جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید

 

 

وکیل سعید اکبرزاده ؛ رئیس اداره معاضدت 

 

وکیل هنگامه حاتمی زاده ؛ معاون اداره معاضدت 

 

وکیل سعیده دبیری ؛ معاون اداره معاضدت 

 

وکیل سمیه اشجعی ؛ معاون اداره معاضدت 

 

 وکیل محمدقربان حاجی اسفندیاری ؛ معاون اداره معاضدت

 

وکیل جعفر دوستانی ؛ معاون اداره معاضدت 

 

وکیل مریم خزایی ؛ معاون اداره معاضدت 

 

 

وکیل مهدی کریمی ؛ معاون اداره معاضدت 

 

وکیل فرانک فرنیا ؛ عضو اداره معاضدت 

 

وکیل محمد علی رستمی ؛ عضو اداره معاضدت 

 

وکیل نشاط حبیبی ؛ عضو اداره معاضدت 

 

وکیل سید پرویز سمیع زاده ؛ عضو اداره معاضدت

 

وکیل علی رفیعی ؛ عضو اداره معاضدت 

 

وکیل محمود ربیعی ؛ عضو اداره معاضدت 

 

 

وکیل طیبه حسنی ؛ عضو اداره معاضدت 

 

وکیل سعید زارع حسین آبادی ؛ عضو اداره معاضدت 

 

وکیل فرید مهدی پور ویند ؛ عضو اداره معاضدت 

 

وکیل مژگان سام خانیان ؛ عضو اداره معاضدت

 

وکیل سعید حیدری ترکمانی؛ عضو اداره معاضدت 

 

وکیل سروناز ذاکرزاده؛ عضو اداره معاضدت