اسامی متقاضیان پروانه (مخصوص بندهای مختلف ماده 8)

ردیف

نام خانوادگی

نام

مجوز قانونی تقاضا

آخرین محل خدمت

محل عکس

1

سرسالاری

محمدعلی

بند (د)

نماینده حقوقی ثبت احوال

 

 

2

سرحدی

داریوش

بند (د)

کارشناس امور حقوقی (معاونت حقوقی وزارت کشور)

 

 

3

ایجادی

سعید

بند (د)

مشاور حقوقی           

  معاون حقوقی و امور مجلس

 

 

4

علیپور آشتیانی

علی

بند (د)

مدیر دفتر قضائی

 

 

5

اسمعیلی

فریدون

بند (د)

رئیس اداره حقوقی      وزارت صنعت

 

 

6

موسوی

سیدمحمد

بند (د)

کارشناس حقوقی املاک و حمایت قضائی

 

 

  • دوشنبه ٤ اسفند ١٣٩٩-١٣:٣٨
  • 335