🔹 برگزاری كارگاه آموزشى پیرامون شرط عدم عزل وکیل در سند وکالتنامه رسمی برای انتقال ملک ثبت شده

 

 

 

 

كميسيون آموزش كانون وكلاى دادگسترى البرز برگزار مى كند:

كارگاه آموزشى با موضوع شرط عدم عزل وکیل در سند وکالتنامه رسمی برای انتقال ملک ثبت شده

 

💠 سخنران : جناب آقای وکیل دکتر محمود کاشانی

🔘 زمان : پنج شنبه 21 مهر ماه ١٤٠١

🌐 مکان : سالن شهيد غفورزاده

 

🔹 حضور كليه كارآموزان محترم الزامى است

 

 

✍️ کمیسیون روابط عمومی کانون  وکلای البرز 

  • يکشنبه ١٧ مهر ١٤٠١-٠١:٢٤
  • 618