کمیسیون روابط عمومی

جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید

(اطلاعات این صفحه در حال تکمیل است....)

وکیل عسل کمال ، رئیس کمیسیون

 

وکیل مسعود فرحبخش  - عضو کمیسیون

وکیل امید ولدخانی  - عضو کمیسیون

وکیل سعید ساعدی  - عضو کمیسیون

وکیل بهزاد طاووسی  - عضو کمیسیون

وکیل سمانه سقط چی  - عضو کمیسیون

وکیل طاهره علی زاده  - عضو کمیسیون

وکیل رضا جعفری  - عضو کمیسیون

وکیل زهره سادات باقری  - عضو کمیسیون

وکیل امیرحسین بابکان  - عضو کمیسیون

وکیل محمد احمدی  - عضو کمیسیون

وکیل ملیحه سرمدی  - عضو کمیسیون

وکیل سمیه  - عضو کمیسیون

وکیل نیما اسدی  - عضو کمیسیون

وکیل مهدی میرحبیبی  - عضو کمیسیون

وکیل معصومه  - عضو کمیسیون

وکیل حدیث صفاوردی  - عضو کمیسیون

وکیل هدی صارمی زاده  - عضو کمیسیون

وکیل محبوبه محمدبیگی  - عضو کمیسیون

وکیل حمیدرضا  وثوق پورابرغان  - عضو کمیسیون

وکیل سیدمحمد حسینی  - عضو کمیسیون

وکیل سولماز حیدری  - عضو کمیسیون

وکیل میلاد بیک ویردیلو  - عضو کمیسیون

وکیل فاطمه جبارآبادی  - عضو کمیسیون

وکیل مینا مددی ده چشمه  - عضو کمیسیون

وکیل مرتضی علی اکبری  - عضو کمیسیون

وکیل پوریا اسماعیلی  - عضو کمیسیون

وکیل مریم عبدالملکی  - عضو کمیسیون