کمیسیون حقوق شهروندی

 

جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

 

وکیل مظاهر کمالی راد مسئول کمیسیون


اعضای کمیسیون


وکیل  مهدی کریمی

وکیل مهیار مهدی زاده

وکیل محمد بیداراصل

وکیل  ابوالفضل محمدی

وکیل  مریم درویشی زاهد

وکیل  مرضیه فتحی

وکیل  مهسا قنبری

وکیل  سعید رستم پوراصل

وکیل  علی رمضانلو

وکیل  سولماز احمدی

وکیل  اعظم مقامی