کمیسیون حقوقی و استفتائات


جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

(اطلاعات این صفحه در حال تکمیل است....)وکیل محمدجواد سالمی پاریزی ، مسئول   

 وکیل آیت اله پرویزی فرد

وکیل  رمضان زارع بنادکوکی   

وکیل اسماعیل نمکی اشتهاردی

 وکیل اسماعیل  صدری

 وکیل مرتضی برزگر 

 وکیل مسلم عبدالهی

 وکیل حسین تفویضی

 وکیل آرش ذوالفقار

 وکیل عباس زکیخانی  

وکیل حمزه کرمی

 وکیل منصور کرمی

 13- مجتبی باری

وکیل قدرت اله فرحبخش

وکیل محسن افرازه

وکیل پیمان حطمی

وکیل مرتضی کمره