کمیسیون پارلمانی و تدوین مقررات

جهت رویت مشخصات وکیل روی تصویر کلیک کنید.

 

وکیل میثم یوسفی طهارم ، مسئول کمیسیون

 

اعضای کمیسیون:


وکیل رزا خلج هدایتی

وکیل بهزاد محمدی   

وکیل سحر ایرانپور

وکیل سمیه خاتوله   

وکیل رحمان فرجی   

وکیل فرنوش مدیرروستا

وکیل سمیه عباس زاده

وکیل سید سجاد حجازی

وکیل سمیه عباس زاده

وکیل سید سجاد حجازی