مهناز پاکسرشت
نام: مهناز
نام خانوادگی: پاکسرشت
شماره پروانه: 1397050505411975
نوع عضویت : وکیل پایه 1
تخصص وکیل :
نام شهر : کرج
شماره همراه: 09126653650
شماره تلفن: 34204337
وضعیت: فعال
آدرس : بلوار سرداران غربی، ساختمان آپادانا واحد2

با گوشی همراه خود اسکن کنید