برگزاری کارگاه آموزشی "صلح در شمار آید" در کانون وکلای دادگستری البرز

کمیسیون بین الملل کانون وکلای دادگستری البرز با همکاری موزه صلح تهران برگزار می کند:

کارگاه آموزشی نیم روزه با عنوان "صلح در شمار آید" (به روش تعاملی و با مشارکت فعال شرکت کنندگان) با اعطای مدرک حضور به دو زبان فارسی و انگلیسی از سوی موزه صلح تهران و کانون وکلای البرز

تاریخ کارگاهها:


گروه اول 13/10/1397 ساعت 16-9

گروه دوم 20/10/1397 ساعت 16-9محل برگزاری کارگاه ها: کانون وکلای البرز.محتوای آموزشی کارگاهها:


- مفهوم صلح (صلح ایجابی، صلح سلبی، فرهنگ صلح) و خشونت (مستقیم، ساختاری، فرهنگی)

- مفهوم حقوق بشر (آشنایی با: مصادیق حقوق بشر، تقسیم بندی حق های بشری، ارتباط درونی حق ها)

- مفهوم درگیری (تبیین این مفهوم، بررسی مراحل تشدید درگیری)


تسهیل گران کارگاه:
- خانم یلدا خسروی، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

- آقای محمدرضا دوران، کارشناسی ارشد حقوق بشر، وکیل پایه یک دادگستری

هزینه کارگاه برای هر شرکت کننده : یکصد هزار تومان

توجه: ظرفیت کارگاه برای هر گروه، حداکثر 25 نفر (جمعاً 50 نفر) میباشد

  • چهارشنبه ١٢ دی ١٣٩٧-١٢:٣٠
  • 382