دستور جلسه سی و یکمین جلسه هیات مدیره دوره چهارم کانون البرز

١-بررسی پرونده احدی از قبول شدگان آزمون وكالت سال ٨٧ جهت صدور پروانه كارآموزی

٢- بررسی عضويت كانون وكلای البرز در اتحاديه بين المللی وكلای دادگستری IBA

٣- بررسی تقاضای افزايش حقوق آقای كدخدا حسابدار كانون

٤- پرونده نقل و انتقال همكاران

٥- بررسی و تعيين دادرس علی البدل دادگاه انتظامی کانون

٦-بررسی و تعيين احدی از همكاران نسبت به دفاع از دعوی مطروحه عليه كانون

٧-بررسی و تصويب ادامه شرح وظايف كارآموزی

  • سه شنبه ٣ ارديبهشت ١٣٩٨-١٦:٤٩
  • 278