دستور سی و دومین جلسه هیات مدیره دوره چهارم کانون البرز

۱- ارائه گزارش مالی کانون توسط حسابداری به اعضای هیات مدیره
۲- بررسی موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین طرح پیشنهادی کانونها راجع به قانون اصلاح مقررات وکالت
۳- نحوه گزینش و تعیین اساتید مُمتحنین اختبار
۴- درخواست مسئول کمیسیون انتشارات جهت انتشار فصلنامه
۵- بررسی پرونده همکاران و درخواست نقل و انتقال
۶- ادامه بررسی شرح وظایف کارآموزی

  • دوشنبه ١٦ ارديبهشت ١٣٩٨-٢١:٢٩
  • 239