برنامه ی کامل دوره آموزشی کارآموزان وکالت ورودی 1397 کانون وکلای دادگستری البرز

 

« گروه A  رتبه های 1 تا 55 سهیمه  آزاد»

« گروه B رتبه های 56 تا 77 سهمیه آزاد و رتبه های 1 تا 33 سهمیه ایثارگران»

تاریخ

موضوع سخنرانی

ساعت

گروه

شنبه

98/4/15

توجیهی

 

12:00 11:00

گروه A

14:00- 13:00

گروه B

دوشنبه

98/4/17

آئین دادرسی کیفری

12:00 9:00

گروه B

16:00- 13:00

گروه A

سه شنبه

98/4/18

آئین دادرسی کیفری

12:00 9:00

گروه A

16:00- 13:00

گروه B

چهارشنبه

98/4/19

آئین دادرسی کیفری

12:00 9:00

گروه B

16:00- 13:00

گروه A

پنجشنبه

98/4/20

حقوق ثبت کاربری

12:00 9:00

گروه A

16:00- 13:00

گروه B

شنبه

98/4/22

حقوق ثبت کاربری

12:00 9:00

گروه B

16:00- 13:00

گروه A

یکشنبه

98/4/23

آئین دادرسی مدنی کاربردی

12:00 9:00

گروه A

16:00- 13:00

گروه B

دوشنبه

98/4/24

آئین دادرسی مدنی کاربردی

12:00 9:00

گروه B

16:00- 13:00

گروه A

سه شنبه

98/4/25

آئین دادرسی مدنی کاربردی

12:00 9:00

گروه A

16:00- 13:00

گروه B

چهارشنبه

98/4/26

آشنایی با تخلفات انتظامی

12:00 9:00

گروه B

16:00- 13:00

گروه A

پنجشنبه

98/4/27

فن دفاع و لایحه نویسی

12:00 9:00

گروه A

16:00- 13:00

گروه B

شنبه

98/4/29

فن دفاع و لایحه نویسی

12:00 9:00

گروه B

16:00- 13:00

گروه A

یکشنبه

98/4/30

فن دفاع و لایحه نویسی

12:00 9:00

گروه A

16:00- 13:00

گروه B

دوشنبه

31/4/98

دادگاه مجازی

12:00 9:00

گروه B

16:00- 13:00

گروه A

سه شنبه

98/5/01

اخلاق حرفه ای

12:00 9:00

گروه A

16:00- 13:00

گروه B

 

 

  • سه شنبه ١١ تير ١٣٩٨-١٦:٤٢
  • 626