🔷 شرح مذاکرات و مصوبات بیست و دومین جلسه هیأت مدیره دوره پنجم کانون وکلای دادگستری البرز

در تاریخ ششم مهرماه 1399 بیست و دومین جلسه هیأت مدیره دوره پنجم کانون وکلای دادگستری با تلاوت آیاتی از قرآن مجید رأس ساعت13:00به ریاست جناب آقای دکتر حسین تفویضی و با حضور آقایان: دکترآیت اله پرویزی فرد، دکتر حمید ششگل، حمیدرضا داداش پور، علی اسداله پور کریمی، سعید اکبرزاده و قدرت الله فرح بخش تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

 

 1-آقایان حمیدرضا داداش پوردواچی و آیت اله پرویزی فرد به عنوان اشخاص صاحب امضای چک ها به اتفاق آرا تعیین شدند.

2-توضیحات نمایندگان بیمه در خصوص بیمه های تکمیلی به صورت مشروح استماع شد و مقرر گردید که فهرست کامل خدمات و هزینه های نمایندگان مختلف تهیه و در جلسه آتی به نظر هیأت مدیره برسد.

 

     3-آقای داداش پور به عنوان رابط هیأت مدیره با کمیسیون نقل و انتقال تعیین شدند.

 

ماده 3 اساسنامه مرکز داوری به شکل زیر اصلاح شد.(هیأت امنای مرکز متشکل از حداقل پنج نفر از وکلای دادگستری استان البرزاست که جز در خصوص اعضا هیأت علمی ، شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا را داشته و با رأی مخفی هیأت مدیره برای مدت 2 سال به این سمت انتخاب می شوند.)

ماده 21 نظامات کانون به شرح زیر اصلا ح شد:

وکلا باید در وقت مقرر به اخطارها ، احضاریه ها و یا تماس های تلفنی و پیامک و ایمیل ارسالی از طرف ارکان مختلف (جز در  خصوص اخطاریه های نهاد انتظامی که عدم پاسخ به آن ها تخلف از نظامات تلقی نمی شود.) پاسخ داده و اقدام مقتضی را انجام دهند.

در خصوص پیشنهاد برگزاری جلسات علنی هیأت مدیره همراه با لایو اینستاگرامی بدواً توضیحات آقای اسداله پور استماع و  مقرر شد جهت بررسی بیشتر ساز و کار عملیاتی آن تا جلسه آتی موضوع مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و سپس اتخاذ تصمیم گردد. 

جلسه با قرائت صلوات بر محمد و آل محمد رأس ساعت ۱۶ خاتمه یافت.

✍ روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان البرز

  • پنج شنبه ١٧ مهر ١٣٩٩-٠٠:١٤
  • 374