لزوم احیای دادگاه های تجاری در ایران غزل غفوری اصل وکیل دادگستری دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشکاه شهید بهشتی عضو مرکز آموزش کانون وکلای دادگستری استان البرز

لزوم احیای دادگاه های تجاری در ایران - غزل غفوری اصل وکیل دادگستری

لزوم احیای دادگاه های تجاری در ایران غزل غفوری اصل وکیل دادگستری دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشکاه شهید بهشتی عضو مرکز آموزش کانون وکلای دادگستری استان البرز

  • دوشنبه ٢٥ دی ١٣٩٦-١٥:٣٢
  • 1628دانلود فايل : ghfoori_asl.pdf ( 218KB )