🔹پنجمین جلسه هفتمین دوره هیات مدیره برگزار شد

پنجمین جلسه هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان البرز در مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ به ریاست آقای رضا کوهدار و با حضور اعضای اصلی هیات مدیره آقایان جواد عروجی، وحید نصیری اوانکی و حسین تفویضی برگزار گردید. آقای دکتر رضا وطن خواه به دلیل حضور در مسابقات غایب جلسه بودند.

پس از گزارش جناب آقای رضا کوهدار (رئیس کانون) در خصوص امور جاری کانون نسبت به دستور جلسات مقرر و موضاعات دیگر اتخاذ تصمیم شد:

۱- سقف اختیارات مالی رییس کانون علی رغم مجوز قانونی به اختیار تعیین حداکثر نصف حد نصاب معاملات متوسط، به حداکثر نصف حد نصاب معاملات کوچک توجهاً به تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه با اتفاق آراء حاضرین تعیین و تصویب شد.

۲- ساعت کاری کانون از نیمه خرداد لغایت نیمه شهریور از ساعت ۶ الی ۱۳ با عنایت به مصوبه هیات محترم وزیران تعیین گردید.

۳- کارگروه اصلاح "شرح وظایف کارآموزی کارآموزان کانون وکلای البرز" با عنایت به آیین نامه ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن تعیین گردید.

۴- در خصوص تعیین مسئولین، اعضای ارکان و کمیسیون های کانون، برخی از مسئولین و اعضای ارکان و کمیسیون ها از جمله کمیسیون روابط عمومی، آموزش، مالیاتی، صلح و سازش، نقل و انتقال، کارآموزی، استفتائات و غیره تعیین گردیدند.

۵- مجوز صدور پروانه کارآموزی ممیزی شده برخی از پذیرفته شدگان ۱۴۰۲ تصویب شد.

۶- در رابطه با درخواست همکاران تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید. جلسه راس ساعت ۱۶/۳۰ خاتمه یافت. 


روابط عمومی کانون وکلای دادگستری البرز

  • يکشنبه ١٣ خرداد ١٤٠٣-٢٢:١٤
  • 774