🔹 جلسات مجازی کارگاههای آموزشی پذیرفته شدگان محترم ۱۴۰۲

به اطلاع پذیرفته شدگان محترم ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری استان البرز میرساند، در ادامه سلسله کارگاههای آموزشی، فایل سخنرانی اساتید محترم ذیل در سایت کانون در تواریخ اعلامی بارگذاری خواهد شد. لازم به ذکر است جلسات کارگاههای مجازی مزبور جزو ساعات کارگاههای آموزشی محسوب میگردد.

 

جلسه اول
عنوان: حقوق مدنی (عقود، قراردادها، ضمانات قهری)
استاد: دکتر پدرام خندانی
تاریخ ارائه: ۱۴۰۳/۳/۲۲

جلسه دوم
عنوان: حقوق ثبت (صلاحیت هیات نظارت ثبت استان)
استاد: دکتر علی پور رضایی
تاریخ ارائه: ۱۴۰۳/۳/۲۳

جلسه سوم
عنوان: تکنیک های مذاکره موثر در وکالت
استاد: دکتر بهنام حبیبی درگاه
تاریخ ارائه: ۱۴۰۳/۳/۲۴
 
جلسه چهارم
عنوان: حقوق تجارت (شرکتهای سهامی، اسناد تجاری)
استاد: دکتر کامران آقایی
تاریخ ارائه: ۱۴۰۳/۳/۲۵

جلسه پنجم
عنوان: حقوق جزا (۱) (نظام کیفردهی با تکیه بر تعزیرات)
استاد: دکتر امیر سماواتی پیروز
تاریخ ارائه: ۱۴۰۳/۳/۲۶

جلسه ششم
عنوان: حقوق جزا (۲) (نظام کیفردهی با تکیه بر تعزیرات)
استاد: دکتر امیر سماواتی پیروز
تاریخ ارائه: ۱۴۰۳/۳/۲۷

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری البرز

*جهت مشاهده  جلسات مجازی کارگاههای آموزشی پذیرفته شدگان محترم ۱۴۰۲ کلیک کنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • دوشنبه ٢١ خرداد ١٤٠٣-١٨:٠٧
  • 4463