🔹مراسم گراميداشت شعر و ادب پارسى

🔹مراسم گراميداشت شعر و ادب پارسى

 

كانون وكلاى دادگسترى البرز به مناسبت روز شعر و ادب پارسى، مراسم گراميداشتى در روز دوشنبه ٢٧ شهريورماه ١٤٠٢ ساعت ١٦ در سالن مرحوم دكتر كاتوزيان، واقع در طبقه دوم ساختمان كانون برگزار مى نمايد.

بدينوسيله از كليه همكاران گرامى دعوت به عمل مى آيد در اين محفل ادبى و شعرخوانى حضور بهم رسانند.

 

 

  • سه شنبه ٢١ شهريور ١٤٠٢-٢٢:٣٧
  • 429