🔹بازخوانى يك رويداد به مناسبت "روز سينما"

به همت كميسيون روابط عمومى كانون وكلاى دادگسترى البرز و به مناسبت هفته وكيل مدافع در اسفند ماه سال ١٤٠١ همايشى با موضوع "بازنمايى وكلا در سينماى ايران و جهان" با حضور جناب آقاى دكتر حميدرضا مدقق استاد دانشگاه و منتقد سينما برگزار شد

از آنجا كه همواره يكى از مسائل چالشى جامعه وكالت، تصوير ارائه شده از وكلا در سينما و تلويزيون بوده است؛ اين نشست با محوريت اين موضوع و تاكيد بر عنوان بازنمايى به معنى برداشت از يك نقش ،به بررسى تصوير ارائه شده از وكلا و دادرسى هاى قضايى به جامعه پرداخته شد .


در اين جلسه جناب وكيل وحيد نصيرى رياست وقت كانون وكلاى دادگسترى البرز در خصوص لزوم توجه و قلم زدن در اين راه، براى ارائه ى تصويرى منطبق با واقع از شغل شريف وكالت به سخنرانى پرداخت.


در ادامه جناب وكيل جعفر كوشا رييس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى كشور با مهم و نوآورانه خواندن برگزارى اين نشست، به نقش سينما به عنوان هنر هفتم و ضرورت استفاده درست از اين رسانه سخنرانى ايراد كرد

 

گفتنى است برگزارى همايش بازنمايى وكيل در سينما، توسط كانون وكلاى دادگسترى البرز به عنوان كانونى پيشرو از اولين گام ها در مسير افزايش سواد رسانه اى وكلا و مردم، آسيب شناسى و بهبود تصوير وكلا در سينما،  آگاهى بخشى و شناساندن صحيح اين قشر به جامعه است كه تداوم پرداختن به جنبه هاى مختلف اين چالش توسط جامعه وكالت ضرورى به نظر مى رسد.

 


✍️روابط عمومی کانون وکلای دادگستری  البرز

  • چهارشنبه ٢٢ شهريور ١٤٠٢-٠٩:٠٧
  • 229