🔹نشست اعضاى هيات مديره ى كانون وكلاى دادگسترى البرز با روساى شعب دادگاه انتظامى كانون

 

در روز سه شنبه مورخ ١٤٠٢/٠٧/٠٤ نشستى با حضور اعضاى هيات مديره ى كانون وكلاى دادگسترى البرز و روساى شعب دادگاه انتظامى كانون برگزار شد.

در اين نشست مسائل و دغدغه هاى دادرسان محترم دادگاه انتظامى كانون استماع و مقرر شد تا در جلسه ى رياست كانون وكلاى دادگسترى البرز با رياست محترم دادگاه عالى انتظامى قضات در هفته آتى مطرح گردد.

 

  • چهارشنبه ٥ مهر ١٤٠٢-١٦:٣٥
  • 234