ديدار هيات مديره كانون وكلاى دادگسترى البرز با حجت الاسلام والمسلمين نبى اله داودى مازندرانى رييس محترم دادگاه عالى انتظامى قضات

در روز شنبه ١٤٠٢/٠٧/٠٨ اعضاى هيات مديره كانون وكلاى دادگسترى البرز با حجت الاسلام والمسلمين نبى اله داودى مازندرانى رييس محترم دادگاه عالى ديدار كردند.

دراين ديدار كه تنى چند از قضات برجسته ى دادگاه عالى انتظامى قضات نيز حضور داشتند، وکیل على اسداله پور كريمى رييس كانون وكلاى دادگسترى البرز ضمن عرض تبريك انتصاب ايشان، مواردى چند از موضوعات مبتلابه فى مابين دو نهاد را تشریح نمود. 

وى پيشنهاد نشست علمى مشترك فيمابين دادرسان محترم دادگاه انتظامى كانون هاى وكلاى دادگسترى و قضات محترم دادگاههای عالى انتظامى قضات در خصوص امور انتظامى به ميزبانى كانون البرز را مطرح نمود كه مورد استقبال حاضرين قرار گرفت.

رييس محترم دادگاه عالى انتظامى قضات، ضمن استقبال از استمرار اين جلسات و گفتگوی كانون هاى وكلا و اركان مختلف قوه قضاييه اعلام داشتند كه مسائل مهم و اساسى مربوط به كانون هاى وكلا به صورت مكتوب در اختيار ايشان قرارگيرد تا در جلسات قضایی قوه مطرح یا به سمع و نظر رياست محترم قوه قضاييه برسانند.

در ادامه جلسه اعضاى هيات مديره كانون البرز و قضات دادگاه عالى انتظامى قضاتِ حاضر، به بيان نقطه نظرات خويش پرداختند.

 

✍️روابط عمومی کانون وکلای دادگستری

البرز

  • شنبه ٨ مهر ١٤٠٢-١٤:٥٦
  • 213