🔹جلسه مشترك رييس كانون وكلاى دادگسترى البرز با معاونت محترم نیروى انسانى دادگسترى استان البرز برگزار شد

 

در مورخ سی ام آبان ۱۴۰۲ جهت بررسی امور مربوط به مرحله دوم کارآموزی کارآموزان ۱۴۰۱ جلسه ای  بین جناب وکیل علی اسداله پور کریمی، رییس کانون البرز و جناب آقای جعفر دارابخانی معاونت نیروی انسانی دادگستری کل استان البرز برگزار گردید. در این جلسه ضمن تاكيد بر برگزاری منظم کارگاه‌های آموزشی، گزارش مشکلاتی که کارآموزان در محاکم با آن‌ مواجه بوده و به صورت مکتوب به کانون ارائه کرده اند عینا  به جناب آقای دارابخانی تحویل گردید و ایشان اظهار داشتند همه گزارشات را مطالعه و به آنها ترتیب اثر خواهند داد .

در این جلسه جناب آقای دکتر فرحبخش بازرس كانون و  سرکار خانم فرهی رييس كميسيون كارآموزى نیز حضور داشتند.

  • پنج شنبه ٢ آذر ١٤٠٢-٢١:٠١
  • 277