🔷️گزارش جلسه 53 هیات مدیره دوره ششم کانون وکلای دادگستری البرز

در تاریخ بیست و چهارم  دی 1402، پنجاه و سومین جلسه هیأت مدیره دوره ششم کانون وکلای دادگستری البرزرأس ساعت ١٢:٣٠ ظهر با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید به ریاست آقای علی اسداله پور و حضور آقایان :مجتبي باري ، رضا كوهدار، ‌قدرت الله فرحبخش ،‌ وحید نصیری اوانکی ،جواد عروجی و سعيد اكبرزاده و سرکار خانم هاله میرلو تشکیل گردید.

در مبحث پيش از دستور جناب آقاي حمزه كرمي در جلسه حضور داشته و خود را بعنوان نامزد انتخابات مجلس شوراي اسلامي تعرفه نمودند و مطالبي را بيان نمودند و تقاضاي حمايت از كانون داشتند و سپس جناب آقاي پژمان عليخان بيگي در جلسه حاضر و گزارشي پيرامون كميته فوتبال و فوتسال ارائه نمودند و تيم فوتبال و فوتسال در دوره قبل مشكلات زيادي داشت به اين نتيجه رسيديم كه نمي شود به اين شكل مديريت نمود و متفق القول به اين نتيجه رسيديم كه اساسنامه اي تهيه شود و  اساسنامه اي با عنوان اساسنامه فوتبال و فوتسال كانون وكلاي دادگستري كه به امضاء‌تمامي اعضاء‌ رسيده است و درخواست عضويت در  كميسيون ورزش و كميته فوتبال و فوتسال كانون وكلاي دادگستري البرز را دارند؛‌ تهيه و تنظيم شده است و انتخاباتي نيز برگزار شد و با تبيين مفاد اساسنامه در جلسه علني هيئت مديره اين اساسنامه عينا به هيئت مديره تحويل دادند. در ادامه بيان داشتند چندين بازي رسمي نيز به نام كانون وكلاي دادگستري البرز در جام استقلال فوتسال انجام دادند.

1- ١گزارش امور جاري كانون

آقاي علي اسدالله پور در ابتداي جلسه  ضمن خوش آمد گويي به ميهمانان جلسه علني گزارشي از مسائل جاري به شرح زير ارائه دادند مبني بر اين كه در جشنواره روابط عمومي كانون البرز شركت كرد و فعاليت خوبي داشتيم چهارشنبه 27 دی ماه طی مراسمی از برگزیدگان تقدیر می گردد،‌شماره دوم نشريه الکترونیک ( 7 اسفند) نیز منتشر گرديد تا امروز ثبت نام قبول شدگان ١٤٠٢ تمام شد براي بررسي و استعلامات آماده است.

٢- در خصوص صدور پروانه براي  دو تن از همکارانی که در اختبار قبول شده اند ضمن تاييد نظر رئيس محترم وقت كانون مبني بر تعيين محل اشتغال در شهر طالقان و صدور پروانه كارآموزي در اين شهر،‌ صدورپروانه پايه يك براي ايشان  در غيرمحل مذكور بلاوجه بوده  لذا مقرر شد ضمن اصلاح پروانه صادره پروانه جديد براي شهر ذيربط به شرح فوق صادر گردد.

3- نامه كميسيون كارآموزي مبني بر برگزاري كارگاه هاي آموزشي پرونده خواني در زمينه حقوقي و كيفري اساتيدي را معرفي نموده اند مقرر شد هفته اي يك جلسه براي كارآموزان ميهمان با حضور اساتيد منتخب برگزار شده و به نوعی خلاء حضور در محاكم  جبران گردد.

4- آقاي عروجي به عنوان نماينده شوراي اجرايي گزارشي در خصوص جلسه شوراي اجرايي به هئيت مديره ارائه نمودند اين جلسه در دو روز برگزار گرديد موضوع اصلاح ماده 54 دوره كارآموزي بود كه مقرر شد كانونها ظرف مدت سه روز نظر بدهند و آقاي كياني مسئول پيگيري امور مربوط در قوه شده است در  این راستا و خصوص اصلاح ماده 54  موضوع نامه شماره 1752 مورخ 23/10/1402  پس از بحث بررسی هیأت مدیره مقرر نمود  پيشنهادات ذیل به اسکودا  اعلام گردد: ‌1- مرحله دوم و سوم ادغام گردد. 2- cms كارآموزان با شروع مرحله دوم فعال شود 3- كارآموز حق قبول سه پرونده در ماه را دارد. 4- كارآموزان هفته اي دو روز در محكمه جهت كارآموزي حاضر گردند. در خصوص برگزاري آزمون معوق موضوع بررسي شد. دستورالعمل كارآموزي نيز به نظر هيئت مديره رسيد.

5- در خصوص گزارش هيئت نظارت كليه مدارك در تاريخ 16/10/1402 به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال شده است پيگيري هاي لازم انجام مي گردد تا به موقع به برنامه تعيين شده برساند.

6- نظر به اين كه کارگروهی كه در خصوص وكالت تخصصي تشكيل شده بود هيچ گزارشي به هيئت مديره ارائه ننموده است لذا با خانم سركار دكتر داوودي مذاكره و بعنوان مسئول كارگروه وكالت تخصصي تعيين گرديد. 

7-  بنا به پيشنهاد آقاي اسدالله پور مبني بر پخش آنلاين با توجه به نياز به بررسي بيشتر موضوع از جهت بستر سازي و زير ساخت به جلسات آتي موكول شد.

8- در خصوص كارآموزان با توجه به اين كه سه نفر از  كارآموزان از شهرستان كرج به اختيار خارج شده اند سه نفر بعدي كه رتبه هاي 33 و 34 و 35 اختيار انتخاب شهر كرج را به عنوان محل اشتغال دارند و در صورت درخواست موافقت مي گردد و با توجه به خروج دو نفر از فرديس نفرات 47 و 48 از هشتگرد به شهرستان فرديس منتقل شوند.

9- در خصوص درخواست كميسيون آموزش مبني بر اختصاص جلسه سخنراني آقاي دكتر مهدي تقي زاده (معاون قضايي شهرستان فرديس و رئيس شعبه 7 دادگاه عمومي فرديس)‌ و آقاي وحيد چگيني (بازپرس شعبه 7 دادسراي ناحيه يك)‌ و دكترسيد رسول ميرنژاد بروجني (قاضي دادگستري)‌ موافقت گرديد.

10_ به درخواست‌های همکاران رسیدگی و تصمیمات  مقتضی اتخاذ گردید.

جلسه در ساعت ۱۷ و ۳۰ پایان یافت

  • سه شنبه ٧ فروردين ١٤٠٣-٢١:١٤
  • 696