به اطلاع همکاران گرامی می رساند با توجه به تفاهم نامه تنظیمی با معاونت محترم حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در خصوص تسهیل تردد همکاران وکیل و کارآموز و کارشناس به مراجع قضایی و حذف موضوع بازرسی بدنی و اخذ تلفن همراه و رعایت شان ایشان ، مقرر گردید دستگاه های کنترل تردد در مبادی ورودی مجتمع های قضایی نصب گردد که تصدی این امر به کانون وکلای البرز سپرده شده که در جهت اجرایی نمودن این امر ، دستگاه ها تهیه و در برخی مجتمع ها اقدام و به تدریج در سایر مکانهای مورد نظر نیز نصب خواهد شد که در این راستا توجه همکاران گرامی (وکیل و کارآموز) را به رعایت نکات ذیل جلب می نماید.
1- با توجه به اینکه در آینده نزدیک تردد همکاران صرفا با استفاده از کارت شناسایی جدید خواهد بود بنابراین ضروری است در اسرع وقت با مراجعه به کانون نسبت به اخذ کارت شناسایی اقدام نمایند.
2- نظر به اینکه وکلای دادگستری در حین انجام وظیفه از کلیه تضمینات شغل قضا برخوردار بوده و فرض قانونی بر رعایت شان ایشان می باشد منتها توصیه می گردد همکاران گرامی نیز در رعایت این امر نهایت تلاش و دقت را مبذول نمایند.
3- به هنگام ورود به مراجع قضایی از حمل تلفن همراه موکلین جدا خودداری گردد.
4- در زمان حضور در داخل شعبات از مکالمه با تلفن همراه خودداری گردد.