برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع چالش های صلاحیت دیوان عدالت اداری از حیث خوانده

  • پنج شنبه ١٩ آبان ١٤٠١-١٩:٥٥
  • 311