🔷 شرح مذاکرات و مصوبات بیست و هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره پنجم کانون وکلای دادگستری البرز

🔷 در تاریخ بیست ویکم دی ماه 1399 بیست و هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره پنجم کانون وکلای دادگستری با تلاوت آیاتی از قرآن مجید رأس ساعت12:00 به ریاست جناب آقای دکتر حسین تفویضی و با حضور آقایان: دکترآیت اله پرویزی فرد، دکتر رضا وطن خواه، حمیدرضا داداش پور، علی اسداله پور کریمی، قدرت الله فرح بخش وسعید اکبرزاده تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

پیش از ورود به دستور جلسات، در خصوص کارگاه مجازی نحوه ثبت دادخواست ها و لوایح الکترونیک از طریق سامانه خودکاربری بحث و مورد موافقت قرار گرفت. در خصوص پیش نویس آئین نامه لایحه استقلال و نامه معاونت حقوقی قوه به کانون های وکلا مقرر شد پیشنهاد رئیس محترم کانون مبنی بر انتشار متن نامه برای اطلاع همکاران به هیأت عمومی تقدیم گردیده و تا زمان اتخاذ تصمیم در این خصوص ، اعضا هیأت مدیره نسبت به بررسی ایرادات و انعکاس به اتحادیه سراسری اقدام نمایند. آخرین وضعیت طرح ها و لوایح مربوط به وکالت نیز توسط رئیس کانون تشریح و تبیین شد. نامه صندوق حمایت در خصوص انجام کارشناسی ساختمان کانون جهت اعطای تسهیلات به منظور خرید ملک قرائت و در خصوص سه طبقه مقرر شد کارشناسی انجام و سپس به نظر هیأت مدیره برسد. ضمناً مبلغ پنج میلیارد ریال از وجوه جهت سپرده گذاری در بانک سپه با هدف اخذ سود به کانون و اعطای تسهیلات به همکاران صورت گیرد.آخرین وضعیت طرح اصلاح موادی از قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز بحث و بررسی شد و مقرر شد مجدداً با نمایندگان حوزه استانی رایزنی لازم صورت بگیرد.ضمناً مقرر شد با پیشنهاد آقای دکتر وطن خواه در خصوص سه موضوع رویکرد حذف ظرفیت پذیرش ، مجوز وکالت موسسات حقوقی و سامانه رتبه بندی وکلا که ناقض استقلال کانون های وکلا است از طریق اسکودا تقاضای اصلاح سند تحول قضائی از ریاست محترم قوه قضائیه صورت بگیرد.

استماع گزارش عملکرد کمیسیون ها و ارکان کانون با عنایت به ضیق وقت به جلسه آتی موکول شد. گزارش نماینده شورای اجرایی استماع شد مبنی بر لزوم رایزنی های مستمر با نمایندگان و گزارش خزانه دار اتحادیه و نواقص مالی که متعاقباً پس از بحث و بررسی مقرر گردیده مجدداً گزارش تهیه گردد. همچنین کارگروهی جهت بررسی اساسنامه اصلاحی تشکیل که به نظر اعضا هیأت مدیره رسید تا نظرات خور را از طریق نماینده شورای اجرائی به اتحادیه منعکس نمایند.

درخواست های همکاران بررسی و تصمیم گیری شد و جلسه رأس ساعت 16 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

  • سه شنبه ٢٣ دی ١٣٩٩-١٦:٣٩
  • 170